Lesníctvo a kategorizácia lesov

Autor: Dalimír Bjel | 26.4.2011 o 19:27 | (upravené 26.4.2011 o 19:55) Karma článku: 4,54 | Prečítané:  1583x

Lesy ako zložka prírodného a životného prostredia zastupujú rôzne lesné ekosystémy na rôznych stanovištiach, s rozmanitými prírodnými a inými podmienkami. Celkový stav, kvalita, zloženie a štruktúra lesov je závislá od prostredia a podmienok, na ktorých les rastie, ktoré dotvárajú a sú pre les určujúce. Kvalita, stav a určujúce podmienky sú dané a závislé od nadmorskej výšky, geografických pomerov, teplotných a vlhkostných pomerov, geologických a pôdnych pomerov, stavom a výškou spodnej vody, vodným režimom, tvarom terénu a celkovým reliéfom, makroklimatickými a mikroklimatickými pomermi, ako aj ďalšími faktormi a činiteľmi prostredia. Každý lesný ekosystém v danom čase na danej lokalite je jedinečný a unikátny.

 

Západné TatryVýznam, funkcia a poslanie lesov závisí od prostredia, stavu lesa i dostupnosti, na ktorých je les prítomný. Rozmanité prírodné a stanovištné podmienky jednotlivých ekosystémov lesa sú určujúce i pre človeka, pre možnosť využitia lesov z dlhodobého hľadiska so zachovaním a zohľadnením ich produkčných a mimoprodukčných funkcií. Lesy majú pre človeka i historicky, celospoločenský, kultúrny, vedecký, prírodný a prírodnoochranný význam. Každý les a lesný ekosystém si vyžaduje špecifický prístup. K lesom pristupuje diferencovane i lesníctvo a lesné hospodárstvo. Pre špecifické podmienky jednotlivých lesných ekosystémov a limitujúcu možnosť ich využitia, z dôvodu zachovania funkcií lesa i osobitných požiadaviek človeka, pristupuje lesníctvo ku každému lesu a lesnému porastu osobitne. Podľa funkčnosti, významu a využitia lesov, lesníctvo kategorizuje lesy na lesy hospodárske, ochranné lesy a lesy osobitného určenia.

JedlinyZ pohľadu produkčných funkcií lesov, hlavne z dôvodu produkcie drevnej hmoty pre rôzne odvetvia drevárskeho a iného priemyslu, sú dôležité hospodárske lesy. Hospodárske lesy sú spravidla lesy na najkvalitnejších a najprodukčnejších lesných pôdach a v dostupnejších terénnych podmienkach. Ich hlavnou úlohou, účelom a poslaním je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimo- produkčných funkcií lesov. Účelom hospodárskych lesov nie je len produkcia drevnej hmoty a ostatných produktov lesa v súvislosti s lesným hospodárstvom a náväznými odvetviami hospodárstva, ale i zabezpečovanie ekologických funkcií lesa, klimatickej funkcie, prírodnoochrannej funkcie, kultúrnych a ostatných celospoločenských funkcií lesov. Hospodárske lesy majú za účel i ochranu pôd a vody.

Pod Veľkým bokomLesy a lesné ekosystémy na nepriaznivých, extrémnych a špecifických stanovištiach sú vyhlasované za ochranné lesy. Hlavným účelom a úlohou týchto lesov nie sú produkčné funkcie, ale funkcie mimoprodukčné - ochranné. Funkčné zameranie týchto lesov vyplýva prevažne z prírodných podmienok, na ktorých je ochranný les prítomný. Hospodárske aktivity v ochranných lesoch sú podmienené a musí sa v nich hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Ochranné lesy sú najčastejšie lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach. Ide o lesy na strmých a exponovaných svahoch, na extrémnych vápencových a iných karbonátových stanovištiach, lesy na extrémne kyslých pôdach, na pôdach podmáčaných, prípadne na pôdach kamenitých, sutinovitých a sutinách. K ochranným lesom na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach patria i luhy a horské luhy. Ďalšou kategóriou ochranných lesov sú vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie. Sú to hlavne vysokohorské smrečiny. Sú tvorené prevažne smrekom. Drevinové zloženie vysokohorských smrečín dopĺňa i borovica limba, smrekovec, prípadne ostatné ihličnaté a listnaté dreviny a kry prispôsobené na rast v týchto podmienkach. Z listnáčov sa najčastejšie vo vysokohorských smrečinách vyskytuje jarabina vtáčia. Osobitným typom ochranných vysokohorských lesov sú vrcholové bučiny. V týchto lesoch je dominantné zastúpenie buka. V niektorých porastoch je buk sprevádzaný i smrekom a jedľou bielou. Ochranné vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie prirodzene prechádzajú a naväzujú na ochranné lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením borovice kosodreviny. Kosodrevinu v týchto podmienkach môže sprevádzať i smrek, borovica limba, alebo iné ihličnaté a listnaté dreviny, hlavne krovitého charakteru. Poslednou kategóriou ochranných lesov sú ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Sú to spravidla lesy na zdegradovaných stanovištiach, výmoly, stanovištia po rôznych zosuvoch, zamokrené pôdy, ochranné lesné pásy, vetrolamy a ostatné lokality vyžadujúce zvýšenú ochranu.

MuránskaOsobitnou kategóriou lesa sú lesy osobitného určenia. Lesy osobitného určenia sú vyhlasované prevažne z dôvodu špecifických potrieb a účelu spoločnosti. Na zabezpečenie ich osobitného štatútu a poslania, oproti bežnému využívaniu a obhospodarovaniu, si vyžadujú osobitný režim hospodárenia a celkový prístup. K lesom s osobitným režimom hospodárenia a k lesom osobitného určenia patria lesy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kúpeľné lesy, rekreačné lesy so zdravotným a kultúrnym významom (vrátane lesov označovaných ako „zóna ticha“), poľovnícke lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach, lesy na zachovanie genetických zdrojov (hlavne lesných drevín - génové základne), lesy určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu a vojenské lesy, nevyhnutné pre potreby obrany štátu. K lesom vyžadujúcim osobitný režim hospodárenia, k lesom osobitného určenia, patria aj chránené lesy. Chránené lesy sú lesy chránených území. Patria k nim i lesy s významnými biotopmi a lesy s výskytom vzácnych a chránených živočíchov a rastlín. Súčasťou chránených území sú i lesy ochranné.

Lesníctvo zahŕňa a zohľadňuje všetky potreby a požiadavky spoločnosti, rešpektujúc potreby a zákonitosti prírody. Zohľadňuje potreby človeka, potreby a možnosti lesa. K správnejšiemu prístupu človeka k lesom prispieva i rozdelenie, zaradenie a kategorizácia lesov.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kažimír prezidentovi Kiskovi odporučil, aby sa vzdal daňového tajomstva

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce.

DOMOV

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Podnikateľka by od úradov chcela pokoj.

Čo je nové na SME

Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý. Kandidáti na župana budú odpovedať na vaše otázky

SMEnaživo: Príďte diskutovať s kandidátmi na bratislavského župana.


Už ste čítali?