Lesníctvo a pestovanie lesa

Autor: Dalimír Bjel | 9.4.2011 o 8:24 | (upravené 9.4.2011 o 15:38) Karma článku: 10,64 | Prečítané:  4545x

Medzi najdôležitejšie, základné úlohy a činnosti lesníctva patrí pestovanie lesov. Pestovanie lesa je základom a pilierom lesníctva. Správnym pestovaním lesa je možné docieliť trvaloudržateľné a nepretržité hospodárenie v lesoch a súčasne zachovať produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Z prirodzenej podstaty, rôznorodosti prírodných podmienok a stavov jednotlivých lesných porastov, pestovanie lesa si vyžaduje osobitný prístup ku každému lesnému porastu a lesnému ekosystému. V širšom ponímaní pestovanie lesa zahŕňa obnovu a výchovu lesných porastov so zreteľom dosiahnuť lesné ekosystémy so znakmi prírodného, najstabilnejšieho, najodolnejšieho a najproduktívnejšieho lesa s ohľadom na konkrétne stanovištné podmienky.

 

Jedliny - Biely VáhPestovanie lesa a pestovná činnosť je biologicky podmienené konanie v dôsledku činnosti, zásahov, pôsobenia a konania človekom. Vzťahuje a viaže sa na celý lesný ekosystém. Pestovnými zásahmi sa ovplyvňujú vlastnosti jednotlivých jedincov stromov, ako aj vlastnosti celých lesných porastov a ekosystémov. Hlavnou úlohou pestovania lesa je dosiahnuť a udržať stabilné a zdravé lesné porasty za súčasného a stáleho ich obnovovania a udržania funkčnosti lesov. Stabilné, zdravé lesné porasty a vyvážené lesné ekosystémy sú z dlhodobého hľadiska i garantom stálej a stabilnej produkčnosti pri súčasnom optimálnom plnení ostatných spoločenských funkcií lesov. Pestovanie lesa úzko súvisí a je neoddeliteľné od ostatných lesníckych činností. Súvisí hlavne s ťažbou dreva pri výchove a obnove porastov a s celkovou ochranou lesa.

Z pohľadu lesníctva a pestovania lesa sa lesné porasty, vzhľadom na ich vek a vek jednotlivých drevín, členia na rastové fázy. Nálet, ako prvá rastová fáza, je začiatkom budúceho porastu. Táto rastová fáza je tvorená semenáčikmi a mladými jedincami drevín v ich počiatočnom štádiu vývoja. Do prvej rastovej fázy sa zaraďujú aj umelo založené a vysadené kultúry. Prvá rastová fáza je základom a je neistým začiatkom budúceho porastu. Pri určitých podmienkach môže zaniknúť a pri určitých podmienkach môže byť opätovne obnovená. Ďalšími vývojovými štádiami sú nárasty a mladé lesné kultúry, ktoré po odrastení tvoria mladiny, neskôr žŕďkoviny a žŕďoviny podliehajúce výchove a výchovným zásahom. V neskorších štádiách lesné porasty prechádzajú do fázy dospievajúcich, spravidla ešte vychovávaných tenších kmeňovín. Poslednou rastovou fázou sú dospelé, hrubé kmeňoviny. Hrubé kmeňoviny sú už zväčša predmetom obnovy a obnovných ťažieb s následnou obnovou a zakladaním nových porastov.

Jedliny - Biely VáhZákladom pestovania lesa a pestovnej činnosti je obnova lesa. Obnova lesa priamo súvisí, nasleduje a je kontinuálna s predošlým cyklom lesa, jeho zakladaním, výchovou a predošlou obnovou. Pri správnom pestovaní lesa, správnych výchovných a ťažbových zásahoch a na vhodných stanovištných lokalitách je možné dosiahnuť obnovu lesa prirodzeným spôsobom, prirodzenou obnovou. Obnova lesa z prirodzeného zmladenia predstavuje najoptimálnejší, najstabilnejší variant a základ budúceho lesa. Jedince drevín z prirodzenej obnovy sú i prirodzeným spôsobom vyselektované najodolnejšie jedince a druhy drevín už prispôsobené daným stanovištným podmienkam. Sú i najodolnejšie voči rôznym druhom škodlivých činiteľov. Po kalamitných a obnovných ťažbách bez prítomnosti prirodzeného zmladenia sa porasty obnovujú a zakladajú spravidla umelo výsadbou, prípadne i sejbou drevín. Pri umelej obnove lesa a obnovnom zastúpení drevín lesníctvo vychádza z prirodzeného, pôvodného či predpokladaného zastúpenia drevín na danej lokalite na základe stanovištného prieskumu a daných prírodných podmienok. Pri umelej obnove lesa sa môže použiť geneticky a reprodukčný materiál lesných drevín len z uznaných a na to určených porastov a stromov. Pri umelej obnove lesa musí byť dodržaný i výškový (vertikálny) a horizontálny prenos reprodukčného materiálu lesných drevín. V súvislosti s umelou obnovou lesa, pestovaním sadbového materiálu, semenáčikov a sadeníc, sa zakladajú a sú na to určené lesné škôlky. Lesné škôlky sa z pohľadu lesníctva, pre lepšiu ujatosť a odolnosť sadeníc zakladajú v podobných podmienkach a na obdobných miestach, na akých bude dopestovaný sadbový materiál použitý a vysadený. Reprodukčným materiálom lesných drevín, jeho zberom a pestovaním sa zaoberá semenárstvo a škôlkárstvo.

Pestovanie lesa zahŕňa i pestovné práce a starostlivosť o mladé lesné porasty a kultúry. Dôležitou úlohou a činnosťou v pestovaní lesa je ochrana sadeníc a mladých lesných kultúr pred negatívnym účinkom a pôsobením rôznych druhov burín, nežiaducich a škodlivých rastlín, či drevín. Tieto spravidla zamedzujú alebo obmedzujú ďalší rast a vývoj lesných drevín a mladých kultúr. Pri pestovaní a starostlivosti o mladé lesné porasty je dôležitá i ochrana pred škodlivým pôsobením lesnej zveri, hmyzími a ostatnými škodcami sadeníc a mladých lesných kultúr.

PrerezávkaVýznamná a dôležitá v pestovaní lesa je výchova a výchovné zásahy v mladých lesných porastoch. Výchovné zásahy určujú budúcu kvalitu a celkovú odolnosť lesa, jeho drevinové zloženie a štruktúru, zloženie a umiestnenie drevín na ploche, kvalitatívny stav a početnosť jedincov drevín v porastoch, ako aj budúcu technickú kvalitu vyprodukovanej drevnej hmoty a jej množstvo. K prvým výchovným zásahom v mladých lesných porastoch a kultúrach patria prečistky a prerezávky. Hlavnou úlohou týchto zásahov je docieliť optimálne zastúpenie, rozloženie a rozostúpenie drevín v porastoch pre ich ďalší rast a vývoj. Prečistky a prerezávky majú za úlohu i optimalizovať a stabilizovať drevinové zloženie, kvalitatívny a kvantitatívny stav a zastúpenie lesných drevín. Z týchto zásahov spravidla nevzniká zúžitkovateľná drevná hmota.

Mladý bukový porast z prirodzenej obnovyĎalšími výchovnými zásahmi sú výchovné ťažby vykonávané formou prebierok. Z týchto zásahov už vzniká zúžitkovateľná drevná hmota rôznej technickej kvality, hrúbok a akosti. Prebierky, ako výchovné ťažby, sú pokračovaním prečistiek a prerezávok a majú i obdobnú úlohu a funkciu. Posledné výchovné ťažby sú už i predprípravou pre obnovu lesa a obnovné ťažby. Pre dosiahnutie vyššej kvality drevnej hmoty a sortimentov dreva sa pri výchove porastov môže vykonávať i vyvetvovanie porastov s následnou ochranou kmeňov vyvetvených jedincov. Patričnými výchovnými zásahmi sa môže dosiahnuť i rôzna drevinová a priestorová štruktúra porastov, skoršie nastúpenie prirodzeného zmladenia s možnosťou prirodzenej obnovy, s možným prechodom na hospodárenie blízke prírode (hlavne podrastový a výberkový spôsob hospodárenia).

Pestovanie lesa je svojou podstatou, významom, úlohou a odbornosťou lesníctva najlesníckejšia činnosť v lesníctve a lesnom hospodárstve. Obsahuje a zahŕňa v sebe všetku odbornosť, znalosti a skúsenosti lesníctva a všetkých generácií lesníkov. Pestovanie lesov, kvalita lesov a životného prostredia je prejavom a dôkazom nielen kvality lesníckej spoločnosti, ale je i dôkazom kvality a úrovne nás všetkých.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.


Už ste čítali?