Lesníctvo a pestovanie lesa

Autor: Dalimír Bjel | 9.4.2011 o 8:24 | (upravené 9.4.2011 o 15:38) Karma článku: 10,64 | Prečítané:  4672x

Medzi najdôležitejšie, základné úlohy a činnosti lesníctva patrí pestovanie lesov. Pestovanie lesa je základom a pilierom lesníctva. Správnym pestovaním lesa je možné docieliť trvaloudržateľné a nepretržité hospodárenie v lesoch a súčasne zachovať produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Z prirodzenej podstaty, rôznorodosti prírodných podmienok a stavov jednotlivých lesných porastov, pestovanie lesa si vyžaduje osobitný prístup ku každému lesnému porastu a lesnému ekosystému. V širšom ponímaní pestovanie lesa zahŕňa obnovu a výchovu lesných porastov so zreteľom dosiahnuť lesné ekosystémy so znakmi prírodného, najstabilnejšieho, najodolnejšieho a najproduktívnejšieho lesa s ohľadom na konkrétne stanovištné podmienky.

 

Jedliny - Biely VáhPestovanie lesa a pestovná činnosť je biologicky podmienené konanie v dôsledku činnosti, zásahov, pôsobenia a konania človekom. Vzťahuje a viaže sa na celý lesný ekosystém. Pestovnými zásahmi sa ovplyvňujú vlastnosti jednotlivých jedincov stromov, ako aj vlastnosti celých lesných porastov a ekosystémov. Hlavnou úlohou pestovania lesa je dosiahnuť a udržať stabilné a zdravé lesné porasty za súčasného a stáleho ich obnovovania a udržania funkčnosti lesov. Stabilné, zdravé lesné porasty a vyvážené lesné ekosystémy sú z dlhodobého hľadiska i garantom stálej a stabilnej produkčnosti pri súčasnom optimálnom plnení ostatných spoločenských funkcií lesov. Pestovanie lesa úzko súvisí a je neoddeliteľné od ostatných lesníckych činností. Súvisí hlavne s ťažbou dreva pri výchove a obnove porastov a s celkovou ochranou lesa.

Z pohľadu lesníctva a pestovania lesa sa lesné porasty, vzhľadom na ich vek a vek jednotlivých drevín, členia na rastové fázy. Nálet, ako prvá rastová fáza, je začiatkom budúceho porastu. Táto rastová fáza je tvorená semenáčikmi a mladými jedincami drevín v ich počiatočnom štádiu vývoja. Do prvej rastovej fázy sa zaraďujú aj umelo založené a vysadené kultúry. Prvá rastová fáza je základom a je neistým začiatkom budúceho porastu. Pri určitých podmienkach môže zaniknúť a pri určitých podmienkach môže byť opätovne obnovená. Ďalšími vývojovými štádiami sú nárasty a mladé lesné kultúry, ktoré po odrastení tvoria mladiny, neskôr žŕďkoviny a žŕďoviny podliehajúce výchove a výchovným zásahom. V neskorších štádiách lesné porasty prechádzajú do fázy dospievajúcich, spravidla ešte vychovávaných tenších kmeňovín. Poslednou rastovou fázou sú dospelé, hrubé kmeňoviny. Hrubé kmeňoviny sú už zväčša predmetom obnovy a obnovných ťažieb s následnou obnovou a zakladaním nových porastov.

Jedliny - Biely VáhZákladom pestovania lesa a pestovnej činnosti je obnova lesa. Obnova lesa priamo súvisí, nasleduje a je kontinuálna s predošlým cyklom lesa, jeho zakladaním, výchovou a predošlou obnovou. Pri správnom pestovaní lesa, správnych výchovných a ťažbových zásahoch a na vhodných stanovištných lokalitách je možné dosiahnuť obnovu lesa prirodzeným spôsobom, prirodzenou obnovou. Obnova lesa z prirodzeného zmladenia predstavuje najoptimálnejší, najstabilnejší variant a základ budúceho lesa. Jedince drevín z prirodzenej obnovy sú i prirodzeným spôsobom vyselektované najodolnejšie jedince a druhy drevín už prispôsobené daným stanovištným podmienkam. Sú i najodolnejšie voči rôznym druhom škodlivých činiteľov. Po kalamitných a obnovných ťažbách bez prítomnosti prirodzeného zmladenia sa porasty obnovujú a zakladajú spravidla umelo výsadbou, prípadne i sejbou drevín. Pri umelej obnove lesa a obnovnom zastúpení drevín lesníctvo vychádza z prirodzeného, pôvodného či predpokladaného zastúpenia drevín na danej lokalite na základe stanovištného prieskumu a daných prírodných podmienok. Pri umelej obnove lesa sa môže použiť geneticky a reprodukčný materiál lesných drevín len z uznaných a na to určených porastov a stromov. Pri umelej obnove lesa musí byť dodržaný i výškový (vertikálny) a horizontálny prenos reprodukčného materiálu lesných drevín. V súvislosti s umelou obnovou lesa, pestovaním sadbového materiálu, semenáčikov a sadeníc, sa zakladajú a sú na to určené lesné škôlky. Lesné škôlky sa z pohľadu lesníctva, pre lepšiu ujatosť a odolnosť sadeníc zakladajú v podobných podmienkach a na obdobných miestach, na akých bude dopestovaný sadbový materiál použitý a vysadený. Reprodukčným materiálom lesných drevín, jeho zberom a pestovaním sa zaoberá semenárstvo a škôlkárstvo.

Pestovanie lesa zahŕňa i pestovné práce a starostlivosť o mladé lesné porasty a kultúry. Dôležitou úlohou a činnosťou v pestovaní lesa je ochrana sadeníc a mladých lesných kultúr pred negatívnym účinkom a pôsobením rôznych druhov burín, nežiaducich a škodlivých rastlín, či drevín. Tieto spravidla zamedzujú alebo obmedzujú ďalší rast a vývoj lesných drevín a mladých kultúr. Pri pestovaní a starostlivosti o mladé lesné porasty je dôležitá i ochrana pred škodlivým pôsobením lesnej zveri, hmyzími a ostatnými škodcami sadeníc a mladých lesných kultúr.

PrerezávkaVýznamná a dôležitá v pestovaní lesa je výchova a výchovné zásahy v mladých lesných porastoch. Výchovné zásahy určujú budúcu kvalitu a celkovú odolnosť lesa, jeho drevinové zloženie a štruktúru, zloženie a umiestnenie drevín na ploche, kvalitatívny stav a početnosť jedincov drevín v porastoch, ako aj budúcu technickú kvalitu vyprodukovanej drevnej hmoty a jej množstvo. K prvým výchovným zásahom v mladých lesných porastoch a kultúrach patria prečistky a prerezávky. Hlavnou úlohou týchto zásahov je docieliť optimálne zastúpenie, rozloženie a rozostúpenie drevín v porastoch pre ich ďalší rast a vývoj. Prečistky a prerezávky majú za úlohu i optimalizovať a stabilizovať drevinové zloženie, kvalitatívny a kvantitatívny stav a zastúpenie lesných drevín. Z týchto zásahov spravidla nevzniká zúžitkovateľná drevná hmota.

Mladý bukový porast z prirodzenej obnovyĎalšími výchovnými zásahmi sú výchovné ťažby vykonávané formou prebierok. Z týchto zásahov už vzniká zúžitkovateľná drevná hmota rôznej technickej kvality, hrúbok a akosti. Prebierky, ako výchovné ťažby, sú pokračovaním prečistiek a prerezávok a majú i obdobnú úlohu a funkciu. Posledné výchovné ťažby sú už i predprípravou pre obnovu lesa a obnovné ťažby. Pre dosiahnutie vyššej kvality drevnej hmoty a sortimentov dreva sa pri výchove porastov môže vykonávať i vyvetvovanie porastov s následnou ochranou kmeňov vyvetvených jedincov. Patričnými výchovnými zásahmi sa môže dosiahnuť i rôzna drevinová a priestorová štruktúra porastov, skoršie nastúpenie prirodzeného zmladenia s možnosťou prirodzenej obnovy, s možným prechodom na hospodárenie blízke prírode (hlavne podrastový a výberkový spôsob hospodárenia).

Pestovanie lesa je svojou podstatou, významom, úlohou a odbornosťou lesníctva najlesníckejšia činnosť v lesníctve a lesnom hospodárstve. Obsahuje a zahŕňa v sebe všetku odbornosť, znalosti a skúsenosti lesníctva a všetkých generácií lesníkov. Pestovanie lesov, kvalita lesov a životného prostredia je prejavom a dôkazom nielen kvality lesníckej spoločnosti, ale je i dôkazom kvality a úrovne nás všetkých.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kažimír prezidentovi Kiskovi odporučil, aby sa vzdal daňového tajomstva

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce.

DOMOV

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Podnikateľka by od úradov chcela pokoj.

Čo je nové na SME

Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý. Kandidáti na župana budú odpovedať na vaše otázky

SMEnaživo: Príďte diskutovať s kandidátmi na bratislavského župana.


Už ste čítali?