Lesníctvo a ochrana lesa

Autor: Dalimír Bjel | 27.3.2011 o 23:07 | (upravené 29.3.2011 o 19:31) Karma článku: 8,21 | Prečítané:  3447x

Medzi významné oblasti a záujmy lesníctva patrí ochrana lesa. Ochrana lesa je zohľadnená a je i prirodzenou súčasťou bežných lesníckych činností a hospodárskych aktivít v lese. Lesníctvo považuje ochranu lesa za súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a funkčnosti. Ochrana lesa zahŕňa aj preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodzovaniu lesa, ochranné, obranné opatrenia a činnosti pri odstraňovaní následkov a stavov spôsobených škodlivými činiteľmi. Škodlivé činitele v lesoch sú biotické, abiotické a antropogénne. Prejav a pôsobenie škodlivých činiteľov môže byť individuálny, alebo sa môžu prejaviť i vo vzájomnej kombinácii ako spolupôsobiace alebo následne pôsobiace.

 

Lesy Čierneho VáhuK najčastejšie sa vyskytujúcim a zväčša k primárnym škodlivým činiteľom patria abiotické škodlivé činitele. Sú to prírodné činitele a javy a sú i prirodzenou súčasťou a faktorom prírodného prostredia. Majú abiotický „neživý“ pôvod a charakter. K abiotickým škodlivým činiteľom patrí hlavne pôsobenie a prejavy vetra, viaty piesok, námraza, sneh, mráz, ľadovec, lavíny, sucho a prísušky, oheň, blesk, povodne, nadbytok vlhkosti, vysoká teplota a úpal, nedostatok živín, prípadne ostatné prírodné faktory a javy. Pôsobenie týchto škodlivých činiteľov sa na porastoch i jednotlivých drevinách prejavuje negatívnym mechanickým, fyzikálnym alebo fyziologickým pôsobením a účinkom. Po negatívnom prejave a pôsobení abiotických činiteľov sa spravidla vytvárajú i podmienky na prejav a pôsobenie biotických škodlivých činiteľov, hlavne podmienky na premnožovanie hmyzu a podmienky pre nástup hubových a iných ochorení.

Borovica lesnáBiotické škodlivé činitele sú rôznorodé a druhovo rozmanité. Zahŕňajú druhy a príslušníkov rastlinnej a živočíšnej ríše. Pôsobenie a možnosť pôsobenia biotických škodcov je významne závislá aj od vlastnosti abiotického prostredia, stavu a odolnosti jednotlivých porastov, konkrétnych prítomných jedincov drevín, ako aj celkového odolnostného potenciálu prítomných lesných ekosystémov. Biotické škodlivé činitele poškodzujú rastliny a dreviny priamou konzumáciou ich orgánov, konzumáciou niektorých pletív a rastlinných štiav, alebo spásajú i celé mladé jedince drevín. Mnohé spôsobujú aj choroby a ochorenia lesných drevín, čím poškodzujú lesné porasty alebo ich časti, prípadne znehodnocujú a znižujú kvalitu drevnej hmoty, ako predmet hospodárskeho záujmu. Osobitným typom biotických škodlivých činiteľov sú druhy rastlín, ktoré zamedzujú, obmedzujú alebo znemožňujú obnovu, rast a vývoj porastov (predovšetkým mladých). K živočíšnym škodlivým činiteľom patria rôzne druhy stavovcov, hmyzu, roztočov a červov, ktoré priamo konzumujú dreviny, niektoré orgány a pletivá, semená drevín, semenáčiky, prípadne fyziologicky dôležité rastlinné šťavy. Lesné porasty a dreviny poškodzuje i lesná zver, menej hlodavce a vtáky. V minulosti bolo závažným a významným problémom poškodzovanie lesa v súvislosti s chovom a pastvou hospodárskych zvierat v lesoch. Špecifické pôsobenie a poškodzovanie lesných porastov a lesných drevín majú za následok i rôzne druhy húb, hubové, vírusové, bakteriálne a ostatné ochorenia. Najvýznamnejšiu skupinu biotických škodlivých činiteľov tvorí hmyz s mnohými a rôznorodými zástupcami a druhmi. Pri vhodných podmienkach, predovšetkým po prvotnom pôsobení abiotických škodlivých činiteľov (hlavne vetra), hmyz nachádza častokrát optimálne podmienky na množenie a premnožovanie. Premnoženie hmyzu často spôsobuje a prechádza do kalamitných stavov, ktoré sú v takomto štádiu a stave populácie druhu hmyzu, lesných porastov a jedincov drevín už obtiažne riešiteľné.

Porasty MalužinaŠpecificky negatívne pôsobenie a účinky na lesné porasty a ekosystémy majú antropogénne škodlivé činitele. Antropogénne činitele predstavujú súhrn činností človeka so zámerným alebo nezámerným, priamym alebo nepriamym poškodzovaním lesných drevín, lesných porastov a ekosystémov. Poškodzovanie lesa môže vzniknúť i nesprávnym hospodárením a činnosťami v lesnom hospodárstve, hlavne v súvislosti s ťažbou dreva, pestovaním a výchovou lesných porastov, ako aj pri samotných činnostiach súvisiacich s priamou ochranou lesa a preventívnymi opatreniami na úseku ochrany lesa. K poškodzovaniu lesov môže dôjsť i v súvislosti s rozvojom turizmu a rekreačnou činnosťou, pri poľnohospodárskych činnostiach, vodohospodárstve, energetike, pri ťažbe a dobývaní nerastných surovín, pri stavebnej činnosti a rôznej výstavbe, pri činnostiach v priemysle a priemyselnej výrobe, v doprave, pri činnostiach a prevádzkovaní produktovodov. Priemyselná výroba predstavuje najvýznamnejšiu časť poškodzovania lesov, zapríčiňuje celkové znižovanie odolnostného potenciálu lesných ekosystémov, prípadne ich odumieranie, celkovo a komlexne negatívne pôsobí na životné prostredie a jeho stav. Negatívny význam a účinok priemyslu a priemyselnej výroby spočíva hlavne vo vypúšťaní škodlivých látok vzniknutých pri výrobe a výrobných procesoch. Ide hlavne o vypúšťanie tuhých odpadových látok, prachu, popolčeka, sadzí, odpadových vôd a kalov, plynných a aerosólových exhalátov. Nezanedbateľnú časť, produkciu a vypúšťanie škodlivín do prostredia má aj prevádzka domácností. Odpadové škodlivé látky vzniknuté pri zdroji sú emisie. Emisie s  účinkom a pôsobením na prostredie a v prostredí na organizmy sú imisie. Imisie negatívne pôsobia a môžu pôsobiť v okolí emitujúceho zdroja, alebo i mimo neho, lokálne alebo plošne. K antropogénnym škodlivým činiteľom patria aj lesné požiare vzniknuté ľudskou činnosťou, rôzne krádeže a nelegálna činnosť na úseku lesného hospodárstva.

LimbaPrvoradou úlohou lesníctva v ochrane lesa je udržať a zachovávať patričný odolnostný potenciál lesa a celkovú stabilitu lesa a lesných ekosystémov. Docielenie stability, odolnosti a funkčnosti lesov lesníctvo už zohľadňuje a počíta pri hospodárskej úprave lesov na základe lesníckej typológie a prieskumu, pri plánovaní hospodárskych činností a opatrení v lesoch, pri obnove a pestovaní lesa, pri výchove lesa i lesnej ťažbe. Základom stability a odolnosti lesných ekosystémom je dosiahnuť a čo najviac sa priblížiť stavu, štruktúre a zloženiu lesa, ktoré by zodpovedalo prirodzenému vývoju lesa na danej lokalite - „najstabilnejšej variante lesa“ (bez ľudského zasahovania) za súčasného zohľadnenia produkčných a mimoprodukčných funkcií lesa.

Lesníctvo je z pohľadu ochrany a funkčnosti lesa, dosiahnutia stability lesných ekosystémov, trvaloudržateľného hospodárenia a stabilnej produkcie drevnej hmoty nielen vedou, ale i umením.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.


Už ste čítali?