Jednoducho lesníctvo

Autor: Dalimír Bjel | 11.3.2011 o 11:22 | (upravené 29.3.2011 o 19:29) Karma článku: 4,00 | Prečítané:  1843x

Definícia lesníctva pojednáva o lesníctve ako o súhrne teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesa, ochranu a ošetrovanie lesa, ťažbu dreva, ostatné činnosti a starostlivosť na zabezpečenie a udržanie funkcie lesov. Lesníctvo zahŕňa produkčné a mimoprodukčné funkcie spojené s lesom, ktorých hlavnou podmienkou je prítomnosť lesa na lesných pozemkoch (ak to prírodné a iné podmienky dovolia a umožňujú). Vzhľadom na rôznorodosť prírodných podmienok a ľudskej činnosti, stav lesa, lesných porastov a ekosystémov je mnohotvárny a rôznorodý. Lesníctvo považuje les za zložku životného prostredia, za prírodné bohatstvo s nenahraditeľným významom a funkciou.

 

Ranný les

Čo je naozaj lesníctvo? Lesníctvo je v prvom rade veda vied. Zahŕňa a opiera sa o rôzne poznatky prírodných, spoločenských, technických, ekonomických a iných vied všeobecného, ale i špecificky lesníckeho charakteru. Využíva a používa poznatky z oblasti ekológie, biológie a fyziológie rastlín, geológie, pedológie, meteorológie a klimatológie, matematiky a štatistiky, chémie a biochémie, geodézie, ergonómie, sociológie, filozofie, makroekonómie a mikroekonómie. Lesníctvo zahŕňa i oblasť práva, znalosť cudzích jazykov, poznatky z oblasti mechaniky, projekčnú a stavebnú činnosť, používa a zaoberá sa i výpočtovou technikou a informačnými technológiami.

Z dôvodu špecifického postavenia, významu a poslania lesníctva a lesného hospodárstva sa v priebehu vývoja a osobitných potrieb vytvorili a vznikli špeciálne lesnícke disciplíny a obory. Časom vznikla a vyšpecifikovala sa lesnícka botanika, fytocenológia a lesnícka typológia, genetika a šľachtenie lesných drevín, lesnícka dendrológia, lesnícka zoológia a entomológia, poľovníctvo, lesnícka fytopatológia, pestovanie lesa, škôlkarstvo a semenárstvo, hospodárska úprava lesov, ochrana lesov, lesná ťažba, lesnícke meliorácie, lesné stavby a dopravníctvo, lesnícke mechanizačné prostriedky, dendrometria, náuka o dreve a pridružená drevárska výroba. Z hospodársko-ekonomických, výrobných a organizačných potrieb lesníctva a lesného hospodárstva sa osobitne vyšpecifikovala ekonomika lesného hospodárstva a riadenie lesného hospodárstva. V minulosti bolo bežnou súčasťou lesníctva i rybárstvo, včelárstvo, ťažba rôznych prírodných surovín a pridružená poľnohospodárska výroba. Lesníctvo sa zaoberá i celkovým vývojom, históriou a dejinami lesníctva, ako aj celkovou lesníckou politikou, smerovaním, vývojom a stavom lesov ako zložkou životného prostredia a súčasne i objektom ekonomických a hospodárskych činností a možností, ktorých prioritou je zachovať les a funkčnú podstatu lesa.

Prameň Čierneho VáhuLesníctvo vníma les ako lesný ekosystém na lesných pozemkoch. Lesný ekosystém z pohľadu lesníctva je komplexný súbor tvorený lesným porastom, ktorého súčasťou je stromová a krovitá drevinová zložka, rastlinné a živočíšne spoločenstvá, pôdna zložka vrátane geologického materiálu a útvarov, celkový vodný a vzdušný režim. Hlavnou úlohou lesníctva z pohľadu a pri hospodárení v lesoch je súčasne i zachovať ekologickú stabilitu lesa, schopnosť lesa odolávať a vyrovnať sa s vonkajšími a vnútornými vplyvmi, trvalo a významne nenarušovať funkčnosť a funkčnú štruktúru lesa. Významná časť, úloha a poslanie lesníctva je aj trvaloudržateľné hospodárenie, súčasné zachovávanie biologickej diverzity, zachovávanie rozmanitosti lesných ekosystémov, rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov. Pre rôznorodosť a rozmanitosť prírodných podmienok, ktoré určujú i stav a kvalitu lesa, lesníctvo pristupuje k lesom diferencovane s diferencovaným spôsobom hospodárenia. Diferencované hospodárenie v lesoch zohľadňuje rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky za súčasného zachovávania celkovej funkcie lesov s ohľadom na ich produkčné a mimoprodukčné funkcie.

NPR Turková

Lesníctvo vníma funkcie lesov ako úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytuje les ako zložka prírodného a životného prostredia a objekt hospodárskeho využitia a hospodárskych možností. Produkčné funkcie lesov zahŕňajú úžitky z lesov spravidla hmotnej a materiálovej povahy. Mimoprodukčné funkcie lesov, z pohľadu lesníctva, sú hlavne ekologické funkcie a spoločenské funkcie. K lesníckym ekologickým funkciám lesa patrí hlavne pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia. K spoločenským mimoprodukčným funkciám lesa sa zaraďuje zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodnoochranná a vodoochranná funkcia lesa.

Lesníctvo a lesnícke vedy sú vedy a poznatky prírody. Prirodzenou súčasťou lesníctva je aj ochrana prírody a životného prostredia.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.


Už ste čítali?